Mottagning
Vi tar emot och behandlar alla typer av restavfall
Försäljning
Vi erbjuder produktion av en rad olika typer av bränslen
Handel
Vi köper, säljer och mäklar alla avfallsfraktioner

Om Sortera Matierals

Sortera Materials är en del av Sortera Group. Vi tar emot, förädlar och säljer avfall från professionella aktörer i Sverige och Europa. Med glädje, engagemang och stor kunskap arbetar vi för hållbar utveckling och god ekonomi inom avfallshantering, och vid våra tre anläggningar råder alltid stor aktivitet. Vi erbjuder analys och provtagning, återvinning och avfallshantering, sanering av förorenade massor, mottagning och behandling av alla typer av restavfall, produktion av en rad olika typer av bränslen samt handel med alla avfallsfraktioner.

Läs mer

Senaste nyheterna

Fler nyheter