Historik

Ecochain grundades 2007. Tanken var att arbeta som oberoende aktör inom avfallsbranschen med fokus på avsättning av stora volymer till och från professionella aktörer. Kärnan var inledningsvis den egna sorteringsanläggningen i Göteborg, där avfall omlastades och förädlades för vidare transport till olika aktörer. Anders Redmo, vår nuvarande vd, var en av grundarna till företaget.

Snabb tillväxt

År 2012 omsatte Ecochain 37 Mkr och hanterade 110.000 ton. 2014 var siffran 83 Mkr och 240.000 ton avfall och under samma år köptes delägaren Norsk Gjenvinning AS ut. 2017 omsattes 110 Mkr och avfallsvolymen var uppe i 523.000 ton. På anläggningen i Göteborg hanteras 20.000 och där tar vi även emot provleveranser för analys och kvalitetssäkring.

Både nationellt som internationellt

Vi arbetar främst i Mellansverige och Södra Sverige. Där finns många aktörer och avsättning av de flesta avfallsfraktioner. Internationellt förmedlar vi främst affärer i Norge och Danmark men vårt kontaktnät sträcker sig över norra Europa.

Ecochain blir en del av Sortera

2016 förvärvades Ecochain av Sortera Group AB. ”Genom förvärvet stärker vi vår marknadsnärvaro i södra Sverige samt vår kunskap kring de flesta typer av avfall och dess avsättningar. Förvärvet är ett viktigt steg för Sorteras väg mot att bli den kompletta miljöentreprenören för byggrelaterade företag i hela Sverige”- CEO Sortera Group Conny Ryk

Den 1:a april 2018 byter Ecochain namn till Sortera Materials.