Historik

Ecochain grundades 2007. Tanken var att arbeta som oberoende aktör inom avfallsbranschen med fokus på avsättning av stora volymer till och från professionella aktörer. Kärnan var inledningsvis den egna sorteringsanläggningen i Göteborg, där avfall omlastades och förädlades för vidare transport till olika aktörer. Anders Redmo, vår nuvarande vd, var en av grundarna till företaget.

I takt med bolagets tillväxt har vi haft som mål att göra Ecochain helt fri från inflytande från andra aktörer inom branschen. Från december 2014 är därför den tidigare delägaren Norsk Gjenvinning AS utköpt och bolaget drivs numera av Anders Redmo, Joakim Syrstad och Rickard Emteborg.

Snabb tillväxt

År 2012 omsatte Ecochain 37 Mkr och hanterade 110.000 ton avfall. Under 2014 var siffran 83 Mkr och 240 000 ton avfall. Omkring 17.000 ton avfall passerade dessutom vår sorteringsanläggning i Göteborg, där materialet omlastas eller förädlas inför vidare transport och avsättning. På anläggningen tar vi även emot provleveranser för analys och kvalitetssäkring av våra övriga leveranser.

Både nationellt som internationellt

Vi arbetar främst i Mellansverige och södra Sverige. Där finns många aktörer och alternativ för avsättning av de flesta avfallsfraktioner. Internationellt förmedlar vi affärer i Norge och England just nu, men vårt kontaktnät sträcker sig även till Danmark, Tyskland, Beneluxländerna, Polen, Finland och Irland.

Ecochain blir en del av Sortera

2016 förvärvades Ecochain av Sortera Group AB. ”Genom förvärvet stärker vi vår marknadsnärvaro i södra Sverige samt vår kunskap kring de flesta typer av avfall och dess avsättningar. Förvärvet är ett viktigt steg för Sorteras väg mot att bli den kompletta miljöentreprenören för byggrelaterade företag i hela Sverige”- CEO Sortera Group Conny Ryk