Om Sortera

Sortera är ett av Sveriges största företag inom återvinning och avfallshantering, och vi erbjuder en mängd tjänster och produkter inom området.

För privatkunder finns främst våra populära Byggsäckar och för företag, samfälligheter och föreningar har vi även containrar i ett flertal olika storlekar och utföranden. Vi erbjuder också produkter och tjänster för hantering av farligt avfall, materialleverans, sopkärl, sugbilstjänster, högtrycksspolning, höghöjdslyft, industrisanering samt försäljning och förädling av avfall. Med den mest moderna och miljövänliga lastbilsflottan på marknaden tar vi hand om ditt avfall på ett så miljövänligt sätt som går, och mer än 99% av allt insamlat material återvinns eller återanvänds.

Kort sagt är Sortera ett företag som är verksamt inom hela området återvinning och avfallshantering.

Historik

Sortera grundades 2006 med visionen att bli en avfallsentreprenör som satte kunden i centrum. Med fokus  på att hjälpa våra kunder att bli av med sitt avfall från byggarbetsplatser, renoveringar, gårdsstädningar etc. på ett enklare, smidigare och mer kostnadseffektivt sätt, kom vi snabbt att bli ett av de ledande företagen i branschen. Detta kombinerat med att på ett effektivt sätt ta tillvara på miljöns resurser.

Sortera är idag en av få kompletta avfallsentreprenörer för såväl byggindustrin som privatpersoner. Oavsett vilka problem du stöter på har Sortera lösningen för dig och ditt företag.