Sorteringsguide

Här i sorteringsguiden kan du se vad du får och inte får lägga in din Byggsäck.

Blandat avfall för eftersortering

Blandade fraktioner (Obs! Ej elavfall, farligt avfall eller hushållsavfall).

Brännbart avfall

T.ex. papp, papper, plast (ej armerad), frigolit, trä och laminat.

Rent trä och målat trä

Trä utan behandling samt behandlat trä och rivningsträ.

Fyllnadsmassor

T.ex. armerad betong (max 50×50 cm), betong, lättbetong, jord, sten, grus, sand, puts, tegel, klinker och kakel.

Metall

T.ex. armeringsjärn, diskbänkar, plåt, plåtband, takplåt, ventilationsrör, stålrör, kopparrör, badkar, plåtreglar, stålbalkar, armaturer utan elektronik.

Hushållsavfall (får ej kastas)

T.ex. matrester, förpackningar, returpapper, städsopor, blöjor, latrin och slam, kasserade livsmedel (med eller utan förpackning), spillfett, fettavskiljarslam.

Elektronik (får ej kastas)

T.ex. vitvaror, datorer, skärmar, armaturer med elektronik och elektriska handverktyg.

Farligt avfall (får ej kastas)

T.ex. kemikalier i fast eller flytande form, lösningsmedel, aerosoler, oljor, asbest, kreosot impregnerat trä, ljuskällor, färg fast/flytande form, asfalt.