Sortera Industry

Sortera Industry erbjuder tjänster inom vakuumsugning, materialblåsning, högtrycksspolning, industrisanering och Asbestsanering.

Sortera Industrys tjänster utförs av de två helägda bolagen Vacuo och DK Sanering, där Vacuo främst opererar i (och norr om) Stockholm, och DK Sanering främst i (och söder om) Stockholm.

Vacuo
i och norr om Stockholm

DK Sanering
i och söder om Stockholm