Var tar avfallet vägen?

En kort beskrivning av hur vi tar hand om det avfall vi samlar in.

Var tar avfallet vägen efter att vi hämtat det?

Kanske bryr du dig inte så mycket om var ditt avfall hamnar efter att vi hämtat det, men för dig som vill försäkra dig om att ditt avfall tagits om hand på allra bästa- och mest miljömässiga sätt, kan du här se och läsa om hur vi på Sortera tar hand om avfall.

När vi hämtat ditt avfall körs det till någon av våra mottagningsanläggningar där avfallet sorteras, behandlas, upparbetas och förädlas. Därefter återvinns materialet eller blir till bränsle till värmeverk.

Våra processer har genom åren förfinats så pass mycket att vi i dag stolt kan konstatera att så mycket som 99 % av allt material vi samlar in återvinns eller återanvänds, och endast 1 % går till deponi. Det betyder inte att vi är nöjda, vi förfinar ständigt vår teknik och vår hantering för att öka återvinnings- och återanvändningsgraden ytterligare, och se till att så lite som möjligt av avfallet deponeras.

Efter avslutat projekt kan du alltid erhålla en avfallsrapport från oss där du kan se hur just ditt avfall tagits om hand och återvunnits.

På den schematiska bilden nedan kan du på ett något förenklat, men förhoppningsvis lättåskådligt sätt, se avfallets väg från bygg- eller renoveringsprojekt till slutdestination/cirkulation (du kan klicka på bilden för att öpnna den i större storlek). Se också gärna filmen från en av våra mottagningsanläggningar!

schematisk bild på avfallets väg