Hållbarhetsarbete

Sortera strävar ständigt efter minskad miljöpåverkan i alla delar av vår verksamhet.

Sorteras hållbarhetsarbete inom transport 2020

Med målet att minska vårt klimatavtryck arbetar vi med flera olika projekt. År 2017 stängde vi till exempel av vår dieseldrivna produktionsanläggning i Stockholm, och konverterade den till el-drift, den drivs sedan dess av 100 % grön el. Samma sak gjorde vi på vår anläggning i Göteborg 2019. Våra maskiner som sorterar och hanterar den inkomna råvaran på våra anläggningar, har den högsta miljöklassen (som i dag är steg 5) på sina motorer. Utöver det drivs alla maskiner med den förnybara biodieseln HVO100, som reducerar CO2-utsläppen med upp till 90 %.

Inför 2020 kommer vi att ingå ett avtal med Preem, om användandet av deras Svanenmärkta diesel i alla våra dieseldrivna fordon (tunga transporter, tjänstebilar samt lätta transportbilar). Detta innebär enligt massbalansprincipen* en CO2-reduktion på hela 85 % (se certifikat).

Sortera och Preem (med deras satsning på tallolja och andra förnybara råvaror) har flera likheter i sitt miljöarbete, vilket skapar en bra allians inom drivmedel, och hjälper Sortera mot målet att bli helt fossilfritt.

* Systemet med massbalans innebär att fler drivmedelskunder har möjlighet att göra ett medvetet val, oavsett geografisk tillgång, att köpa biodrivmedel utan långa transporter.