Hållbarhetsarbete

Sortera strävar ständigt efter minskad miljöpåverkan i alla delar av vår verksamhet.

Sorteras hållbarhetsarbete inom transport 2020

Med målet att minska vårt klimatavtryck arbetar vi med flera olika projekt. År 2017 stängde vi till exempel av vår dieseldrivna produktionsanläggning i Stockholm, och konverterade den till el-drift, den drivs sedan dess av 100 % grön el. Samma sak gjorde vi på vår anläggning i Göteborg 2019. Våra maskiner som sorterar och hanterar den inkomna råvaran på våra anläggningar, har den högsta miljöklassen (som i dag är steg 5) på sina motorer. Utöver det drivs alla maskiner med den förnybara biodieseln HVO100, som reducerar CO2-utsläppen med upp till 90 %.

Inför 2020 kommer vi att ingå ett avtal med Preem, om användandet av deras Svanenmärkta diesel i alla våra dieseldrivna fordon (tunga transporter, tjänstebilar samt lätta transportbilar). Detta innebär enligt massbalansprincipen* en CO2-reduktion på hela 85 % (se certifikat).

Sortera och Preem (med deras satsning på tallolja och andra förnybara råvaror) har flera likheter i sitt miljöarbete, vilket skapar en bra allians inom drivmedel, och hjälper Sortera mot målet att bli helt fossilfritt.

* Systemet med massbalans innebär att fler drivmedelskunder har möjlighet att göra ett medvetet val, oavsett geografisk tillgång, att köpa biodrivmedel utan långa transporter.


Sortera utsett till ett av Sveriges mest hållbara företag

Även om vårt hållbarhetsarbete har pågått ett tag och är en del av vår affärsidé, ser vi det här på Sortera som att det endast är i sin linda, och vi söker hela tiden nya sätt att minska vår belastning på miljön. Då är det naturligtvis extra roligt att se att vårt hårda arbete uppmärksammas även utanför de egna leden.

”Sustainable Brand Index™ B2B” fokuserar på de största B2B-företagen i Sverige inom olika områden, och är sedan 2017 en del av Europas största studie om hållbarhet. Här hittar vi Sortera på plats nummer 11 (omgivet av betydligt större företag) på listan över Sveriges 20 mest hållbara företag inom kategorin Business to Business.

Att Sortera, som en liten aktör jämfört med de andra storbolagen på listan, kan mäta sig med dessa storbolag ser vi som en fin merit, och ett kvitto på att vårt hårda miljöarbete lönar sig. Men som alla vet är hållbarhets- och miljöarbete inte en tävlan med vinnare och förlorare, utan en gemensam resa som vi alla vinner på.

Läs mer om Sustainable Brand Index™ och se listan här