Försäljning

Försäljning av bränsle

Vi erbjuder en rad olika bränslen, såsom hushållsavfall, industriavfall, bränslen med högt (alternativt lågt) bränslevärden samt bränsle i olika dimensioner. Oavsett vilket bränsle du köper av oss får du ett kontrollerat och miljöriktigt behandlat bränsle i den kvalitet som er anläggning kräver.

Vid vår anläggning i Göteborg jobbar vi kontinuerligt med att höja kvaliteten för att skapa ett bränsle som fungerar optimalt vid våra uppdragsgivares anläggningar. Med höga kvalitetskrav samt god kontroll på vår anläggning är oönskat material i avfallet reducerat till ett minimum.