Handel

Handel med alla typer av avfall

Vi handlar med alla avfallsfraktioner. Materialet kan förädlas på våra samarbetspartners anläggningar om det inte går direkt mellan köpare och säljare. Vi använder oss av våra nationella och internationella kontakter för att hitta den bästa ekonomiska- och miljöriktiga lösningen. Att alltid kunna erbjuda konkurrenskraftiga lösningar ligger i vår affärsidé. Kombinationen med många samarbetspartners och ett stort nationellt och internationellt nätverk gör att vi kan erbjuda attraktiva lösningar.

Exempel på fraktioner vi hanterar är: industri- och hushållsavfall, papper- och plastrejekt, retrurträ, FA, RDF, SLF (Fluff), monofraktioner (däck, gips, plast, elektronik, skrot), förorenade massor och konstruktionsmaterial.