Mottagning

Mottagning på vår egen anläggning

Sortera Materials tar emot och behandlar alla typer av restavfall. Lämnar du avfall till Sortera Materials garanteras du en miljöriktig och kvalitetssäkrad hantering av materialet. Vid vår sorteringsanläggning i Göteborg arbetar vi ständigt med att förbättra utsorteringen för att kunna garantera ett kvalitetssäkrat material. Miljöriktig behandling av avfall genomsyrar alla led i vår verksamhet, från förbehandling och återvinning till transport.