Affärsidé

Vår vision är att genom ständig utveckling tillsammans med kunder, samarbetspartners och medarbetare vara ett av de ledande företagen inom vår bransch.

Med vår samlade kompetens erbjuder vi våra kunder industrisanering, vakuumsugning, materialblåsning, slamsugning och högtrycksspolning samt asbestsanering med arbetsområden i huvudsak inom hela Stockholms län, Uppsala och Gävle, men även andra platser förekommer.

Vi har en positiv och modern företagspolitik med fokus på säkerhet, miljö och kvalitet och sätter alltid våra kunder i centrum. Vår verksamhet präglas av bredd och kunskap.

Kunder som anlitar oss idag finns till exempel inom branscherna energi, byggnation, rivning, fastighetsbolag, fastighetsförvaltning med mera, samt även privatkunder.