Sortera Recycling
Produkter och tjänster för insamling, återvinning och återanvändning av byggavfall
Sortera Materials
Mottagning av förorenade massor och avfall, handel med avfall och marksanering
Sortera Industry
Industri- och asbestsanering, VA-tjänster, högtrycksteknik och sugbilstjänster
Sortera Water Treatment
Vatten- och markreningstjänster genom vårt dotterföretag Envytech

Om sortera

Sortera är ett miljöbolag som samlar in och tar hand om avfall och ser till att det omvandlas till resurser genom återanvändning, återvinning eller energiutvinning samt att miljöfarliga ämnen omhändertas på ett säkert sätt. Bland företagets tjänster finns hantering av byggavfall, slam- och vakuumsugning, industrisanering, marksanering, vattenrening och handel med avfall för energiutvinning. Sortera utmärker sig genom en hög, pålitlig servicenivå med snabb och välfungerande logistik. Sorteras resa började år 2006 och i dag utför Sortera tjänster som gör skillnad för miljön åt tusentals företag och privatpersoner i norra Europa.

Läs mer

Senaste kundcasen

Fler kundcase

Senaste nyheterna

Fler nyheter