Sortera Recycling
Hjälper dig att bli av med ditt byggavfall
Sortera Materials
Köper, säljer, behandlar och förädlar avfall
Sortera Industry
Avloppstjänster, sanering & sugbilstjänster

Om sortera

Sortera Group är ett nordiskt miljöbolag som genom sina tre affärsområden (Recycling, Industry och Materials) strävar efter att vara den främsta miljöentreprenören på den nordiska marknaden, med lösningar som bidrar till ökad hållbarhet och förbättrad miljöprestanda i samtliga av Bolagets verksamheter. Med fler än 350 anställda och en omsättning överstigande 1,2 miljarder kronor (2020) bedriver Sortera verksamheten i egen regi från försäljning, insamling, behandling och återvinning till slutmottagare. Sortera genomför dagliga uppgifter för tusentals företag och privatpersoner i Norden.

Läs mer

Senaste nyheterna

Fler nyheter