Topp 3 från Miljöbalkdagarna

2022-09-30 | 11:39

Förra veckan anordnade naturvårdsverken Miljöbalksdagarna. För oss på Sortera är det så klart viktigt att följa med i förändringar i regelverk och tillämpningar inom våra verksamhetsområden, och även att påverka där vi kan, så att utvecklingen går åt rätt håll. Jag har valt ut tre ämnen som jag tycker var särskilt intressanta från alla de olika pass som genomfördes under de två dagarna.

Läs mer

Plastproblemet behöver gemensamma lösningar

2022-06-21 | 16:17

Plastfrågan spänner över branschgränserna och involverar många olika aktörer.

Plastfrågan får, med all rätt, mer och mer fokus i samhället. Dels förbrukas jordens resurser i en ohållbar takt när ny plast produceras i stället för att den plast som redan finns på marknaden cirkuleras, dels uppstår fossila koldioxidutsläpp när plast slängs i soporna som sedan går till förbränning med energiåtervinning. Det finns således många nyttor med att återbruka, sortera och materialåtervinna plast. Och vår bestämda uppfattning är att lösningarna som krävs för att lösa plastfrågan spänner över branschgränserna och involverar många olika aktörer.

Läs mer