Plastproblemet behöver gemensamma lösningar

2022-06-21 | 16:17

Plastfrågan spänner över branschgränserna och involverar många olika aktörer.

Plastfrågan får, med all rätt, mer och mer fokus i samhället. Dels förbrukas jordens resurser i en ohållbar takt när ny plast produceras i stället för att den plast som redan finns på marknaden cirkuleras, dels uppstår fossila koldioxidutsläpp när plast slängs i soporna som sedan går till förbränning med energiåtervinning. Det finns således många nyttor med att återbruka, sortera och materialåtervinna plast. Och vår bestämda uppfattning är att lösningarna som krävs för att lösa plastfrågan spänner över branschgränserna och involverar många olika aktörer.

Läs mer