Hållbarhet

Inom Sortera går lönsamhet och hållbarhet hand i hand, det ligger i själva affärsmodellen. Vi är en nyckelspelare för en mer cirkulär bygg- och anläggningssektor.

Händer planta

Inom Sortera går lönsamhet och hållbarhet hand i hand, det ligger i själva affärsmodellen. Vi är en nyckelspelare för en mer cirkulär bygg- och anläggningssektor. Det är därför naturligt att vi arbetar för att själva minimera påverkan på vårt klimat samt vår gemensamma miljö, samtidigt som vi maximerar klimat och miljönyttan för våra kunder.

Det är mot bakgrund av detta som Sortera utnämndes till ett av Sveriges 20 mest hållbara företag inom kategorin Business to Business (Sustainable Brand index) samt på andra plats inom vår bransch! (Läs mer om detta längre ner på sidan)

För att vara en nyckelspelare i en mer cirkulär bygg- och anläggningssektor arbetar vi ständigt med att lyfta material i avfallstrappan. Sortera arbe­tar främst med de tre nedre stegen i avfallstrap­pan men strävar ständigt mot att lyfta avfall från deponi och uppåt.

Avfallstrappan

Konkreta exempel på vårt arbete med miljö och klimat är vårt utvecklingsarbete inom åtgärder mot PFAS-föroreningar, övergång till förnyelsebara bränslen i våra tunga fordon, investeringar i högsta EU-klassade fordon, elektrifiering av våra anläggningar samt en återvinningsgrad på över 98 % av det avfall som Sortera Recycling hanterar (2021). 

Friska och engagerade medarbetare är också en del av vårt hållbarhetsarbete och vi sätter alltid säkerheten först. Vidare är det viktigt att vi har goda relationer med lokal samhället och spårbarheten i värdekedjan är en fråga vi driver dagligen.

Vi välkomnar högre standards i branschen och i tät kontakt med våra kunder finner vi lösningar för en mer hållbar hantering av avfall som i slutändan kan bli nya insatsmaterial i olika branscher. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Certifikaten gäller för hela vår verksamhet, dvs. för insamling, transport och återvinning av bygg- och industriavfall, handel med avfall och materialresurser samt bygg och industrisanering.

För mer information om hur hållbarhet är en del av Sortera läs vår hållbarhetsredovisning.


Sortera utsett till ett av Sveriges mest hållbara företag

Även om vårt hållbarhetsarbete har pågått ett tag och är en del av vår affärsidé, ser vi det här på Sortera som att det endast är i sin linda, och vi söker hela tiden nya sätt att minska vår belastning på miljön. Då är det naturligtvis extra roligt att se att vårt hårda arbete uppmärksammas även utanför de egna leden.

”Sustainable Brand Index™ B2B” fokuserar på de största B2B-företagen i Sverige inom olika områden, och är sedan 2017 en del av Europas största studie om hållbarhet. Här hittar vi Sortera på plats nummer 11 (omgivet av betydligt större företag) på listan över Sveriges 20 mest hållbara företag inom kategorin Business to Business.

Att Sortera, som en liten aktör jämfört med de andra storbolagen på listan, kan mäta sig med dessa storbolag ser vi som en fin merit, och ett kvitto på att vårt hårda miljöarbete lönar sig. Men som alla vet är hållbarhets- och miljöarbete inte en tävlan med vinnare och förlorare, utan en gemensam resa som vi alla vinner på.

Läs mer om Sustainable Brand Index™ och se listan här