Beställ online
Här kan du beställa någon av våra produkter eller tjänster
Kundportal
Fler möjligheter, högre service, bättre översikt
Återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare av Byggsäckar.

Om sortera Recycling

Sortera Recycling är en heltäckande miljöentreprenör som erbjuder samtliga tjänster och produkter ett bygg- eller anläggningsföretag behöver, för att sköta sin avfallshantering på ett så miljömässigt och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Genom vår expertis kan du som kund känna dig trygg med att vi på bästa sätt hjälper dig att lösa alla de utmaningar, och den logistik som uppstår kring avfallshantering. Efter samtliga avslutade projekt kan du erhålla en specificerad miljörapport som beskriver hur Sortera hanterat ert avfall, och dess miljöpåverkan.

Läs mer

Senaste eventen

Alla event

Senaste nyheterna

Fler nyheter