Partners

På den här sidan kan du läsa om våra samarbetspartners

CCBuild logotyp

CCBuild – Centrum för cirkulärt byggande

CCBuild är en samverkansarena med målet att stötta branschens omställning till mer cirkulärt byggande.  Av Sveriges totala mängd avfall kommer en tredjedel från byggande och rivning, men mycket av det håller så hög kvalitet att det kan fortsätta användas. Vi på Sortera är partner till CCBuild med målet att minska mängden användbart material som slängs. Genom att ta tillvara på befintliga resurser minskar vi både miljöpåverkan och kostnader.

Läs mer om CCBuild: här hittar du en kunskapsbank med referensprojekt och guider relaterat till cirkulärt byggande.

Besök CCBuilds marknadsplats, här hittar du återbrukbara varor och aktörer som erbjuder cirkulära tjänster.


Marthongruppen logo

Marathongruppen

Sortera samarbetar med Marathongruppen sedan flera år tillbaka. Det gör vi för att bidra till riktigt bra motions- och idrottsupplevelser som främjar idrottande, ökad motion och folkhälsa.

Det är ett samarbete med ett gemensamt mål – att få riktigt hållbara evenemang med en ansvarsfull avfallshantering där så mycket som möjligt kan återvinnas. Vi på Sortera är stolta över att vara Marathongruppens samarbetspartner för avfallshanteringen och att vi tillsammans gör dessa evenemang mer hållbara.