Vad är Sortera?

Sortera - en helhetsentreprenör inom insamling och återvinning av bygg- & anläggningsavfall.

Sortera Group är miljöbolaget som genom sina tre affärsområden (Recycling, Industry och Materials) är den främsta och mest specialiserade aktören inom bygg/anläggnings-avfall i Sverige. Med över 300 anställda och en omsättning på ca. 1 miljard (2018) bedriver vi verksamheten i egen regi från försäljning, insamling, behandling och återvinning till slutmottagare. Sortera är verksamma från Gävle i norr till Ystad i söder. Sortera strävar efter att vara den främsta miljöentreprenören i branschen och ständigt minska utsläpp och miljöpåverkan i samtliga våra verksamheter.

Klicka på bilden nedan för att öppna den i full storlek i en ny webbläsarflik.