Vad är Sortera?

Sortera - en helhetsentreprenör inom insamling och återvinning av bygg- & anläggningsavfall.

Sortera Group är ett nordiskt miljöbolag som genom sina tre affärsområden (Recycling, Industry och Materials) strävar efter att vara den främsta miljöentreprenören på den nordiska marknaden, med lösningar som bidrar till ökad hållbarhet och förbättrad miljöprestanda i samtliga av Bolagets verksamheter. Med fler än 350 anställda och en omsättning överstigande 1,2 miljarder kronor (2020) bedriver Sortera verksamheten i egen regi från försäljning, insamling, behandling och återvinning till slutmottagare. Sortera genomför dagliga uppgifter för tusentals företag och privatpersoner i Norden.

Klicka på bilden nedan för att öppna den i full storlek i en ny webbläsarflik.