Vad är Sortera?

Sortera - en helhetsentreprenör inom insamling och återvinning av bygg- & anläggningsavfall.

Sortera Group är ett nordiskt miljöbolag som genom sina tre affärsområden Recycling, Industry och Materials strävar efter att vara den främsta miljöentreprenören på den nordiska marknaden, där Sorteras lösningar bidrar till ökad hållbarhet och förbättrad miljöprestanda. Med fler än 500 medarbetare och en omsättning på 2 miljarder kronor bedriver Sortera verksamhet i egen regi från försäljning, insamling och behandling till återanvändning och återvinning. Varje dag utför Sortera tjänster som gör skillnad för miljön åt tusentals företag och privatpersoner i Norden.

Klicka på bilden nedan för att öppna den i full storlek i en ny webbläsarflik.