Vad är Sortera?

Sortera - en helhetsentreprenör inom insamling och återvinning av bygg- & anläggningsavfall.

Sortera är ett miljöbolag som samlar in och tar hand om avfall och ser till att det omvandlas till resurser genom återanvändning, återvinning eller energiutvinning samt att miljöfarliga ämnen omhändertas på ett säkert sätt. Bland företagets tjänster finns hantering av byggavfall, slam- och vakuumsugning, industrisanering, marksanering, vattenrening och handel med avfall för energiutvinning. Sortera utmärker sig genom en hög, pålitlig servicenivå med snabb och välfungerande logistik. Sorteras resa började år 2006 och i dag utför Sortera tjänster som gör skillnad för miljön åt tusentals företag och privatpersoner i norra Europa.

Klicka på bilden nedan för att öppna den i full storlek i en ny webbläsarflik.