Anläggning
Vi tar emot och behandlar de flesta typer av tunga avfalls- och byggnadsmassor.
Entreprenad
Vi utför totalåtaganden av saneringsprojekt från "ax till limpa".
Handel
Med fokus på schakt och betong köper, säljer & mäklar vi alla avfallsfraktioner.

Om Sortera Materials

Sortera Materials tar emot, förädlar och säljer avfall från professionella aktörer i Sverige och Europa. Med glädje, engagemang och stor kunskap arbetar vi för hållbar utveckling och god ekonomi inom avfallshantering, och vid våra anläggningar råder alltid stor aktivitet. Vi erbjuder analys och provtagning, återvinning och avfallshantering, sanering av förorenade massor, mottagning och behandling av alla typer av restavfall, produktion av en rad olika typer av bränslen samt handel med alla avfallsfraktioner.

Läs mer