Asbestsanering

Behöver du hjälp med att sanera asbest? Sortera Industry har behörighet att utföra sanering och inventering.

Fram till 1980-talet användes asbesthaltigt material flitigt. Det kan förekomma i t.ex. isolering, fix, fog och svartlim. Många fastigheter som är byggda under den här perioden är i behov av renovering, vilket innebär att risken att utsättas för spridning är stor. Genomförs saneringen av utbildad och behörig personal i rätt tid kan man avsevärt reducera den risk som annars kan uppkomma.

Vi har egen behörig personal som utför asbestsaneringar. Har ni behov av hjälp, kontakta oss gärna för mer information.