Högtrycksspolning

Högtrycksspolning är att föredra när man inte vill rengöra ytor och utrustning mekaniskt.

Vid högtrycksteknik använder man riktat vatten med tryck. Det minimerar det slitage som annars uppstår vid t.ex. blästring, slipning o.dyl. Oftast används enbart vatten vilket gör att denna metod är mycket miljövänlig. Vid behov tillsätts miljövänliga kemikalier.

Vi utför högtrycksspolning från 50 bar till 3 000 bar. All typ av vattenbilning, pannrengöring, kolonner och cisterner.

Maskinpark

För rörspolning och cisternrengöring har vi för ändamålet utvecklade spolrobotar i olika dimensioner, med tryck på 50- till 3 000 bar och ett vattenflöde på 20- till 550 liter/minut.

Arbetsområdena för dessa maskiner är många och nya områden upptäcks hela tiden. Inom industrin och värmeverk har man länge använt denna metod för rengöring av pannor och cisterner, och användningen inom byggbranschen ökar hela tiden, där betongbilning är en stor del.