Industrisanering

Med rätt utbildad personal utför vi olika typer av saneringar i industriella miljöer.

Sortera Industry har mångårig erfarenhet av industrisanering med goda referenser från bl.a. Fortum, Vattenfall, E.ON och Stockholm Vatten. Vi tillhandahåller traditionella rengöringstjänster som t.ex. vakuumsugning, högtrycksspolning och rengöring i industriella miljöer.