Materialblåsning

Materialblåsning är ett perfekt alternativ för att leverera olika former av material till svåråtkomliga platser.

Vanligen är materialblåsning populärt då det är svårt att komma fram med lastbilar, grävmaskiner och liknande, utan risk för att skador uppstår. Exempel på sådana platser är hustak, husgrunder och platser som bara har små passager.

Där det finns plats för vår slang finns möjligheten att fylla utrymmet eller ytan med material.

Materialblåsning är även ett enkelt sätt att bara flytta samma material från ett ställe till ett annat, då man först kan suga upp det från en plats, flytta sugbilen och sedan blåsa ut samma material igen. Det är också ett smidigt alternativ då material bara behöver flyttas för att tillfälligt komma åt något som finns under.

Vi kan blåsa material i kornstorlekar från sand till grovt singel/makadam och lecakulor.