Sugbilstjänster

Sortera Industry erbjuder vakuumsugning och materialblåsning.

Vakuumsugning är en miljövänlig metod som samlar upp material för att frilägga trossbottnar eller kablar, för tillförsel av näringsrik jord, dränering med mera. Sug bort material snabbt och effektivt utan risk för att skada viktiga komponenter. Vi hjälper dig att hantera stora volymer i små, trånga utrymmen.
Läs mer

Materialblåsning lämpar sig mycket väl där det är svårt att komma fram med lastbilar, grävmaskiner och liknande, då man kan blåsa dit material utan risk för att skador uppstår. Exempel på sådana platser är hustak, husgrunder och platser som bara har små passager.
Läs mer