Göteborg Torslanda

Välkommen till våra anläggning i Göteborg (Torslanda)
Hitta Göteborg/Torslanda
031225780

Vi erbjuder mottagning av massor vid egen anläggning i Göteborg. Vi sköter hela förloppet med mottagning, analys, dokumentation, klassning och slutdisponering. Ni kan köra alla projekt via oss, stora som små, även när de saknar analyser eller komplett klassning av massorna.

Vår anläggning har tillstånd att hantera farligt avfall. Det innebär att vi kan ta emot era massor oavsett vad de förväntas innehålla. Massor som levereras till vår anläggning hanteras som egna projekt och läggs i separata högar för klassificering. Därefter tas prover på massorna och ni betalar efter vilken klass de tilldelas. För varje projekt utförs en klassificeringsrapport, som kan redovisas till tillsynsmyndighet, huvudman eller uppdragsgivare. I den framgår resultat av analyserna och levererat tonnage

Adress
Östra Sörredsvägen 40
418 78 Göteborg
031-22 57 80

Öppettider:
Måndag – torsdag: 06.30 – 16.30
Fredag: 06.30 – 15.30

Peter Hagelin
Projektledare, Storkund
0706- 72 06 63
peter.hagelin@sortera.se

Andreas Johansson
Projektledare, Tunga Massor
0735 – 01 81 17
andreas.johansson@sortera.se

Göran Hansson 
Projektledare, Bygg & Riv
0722- 20 70 74
goran.hansson@sortera.se

Markus Fredriksson
Affärsutvecklare
0703 – 00 35 91
markus.fredriksson@sortera.se 

Lena Dittmer
Innesäljare

0761 – 12 80 26

lena.dittmer@sortera.se 

Håkan Erlandsson
Anläggningschef
070 – 655 90 22
hakan.erlandsson@sortera.se

Här kan du lämna
Jord KM ( under KM)
Jord MKM (KM-MKM)
Jord, IFA (MKM-FA)
Jord, FA (över FA, farligt avfall)
Jord till klassificering
Asfalt 0-70 mg/kg (ren)
Asfalt  70-300 mg/kg
Asfalt 300-1000 mg/kg
Asfalt, över 1000 mg/kg (FA, farligt avfall)
Asfalt till klassificering
Betong till klassificering
Betong KM-MKM
Betong MKM-FA (IFA)
Betong >FA (över FA)
Lättbetong oarmerad
Lättbetong armerad, blåbetong
Tegel
Gips
Osorterat material
Isoleringsmaterial (ej asbest)
Brännbart
Deponi
Grenar, kvistar och ris
Stubbar
Kompost
Blästersand
Impregnerat trä (tryck virke)

Vid önskemål finns:
Asfalt 0-20
Asfalt 0-40
Asfalt 0-150
Sten 0-150
Betong 0-20
Betong 0-40
Betong 0-150