Göteborg Torslanda

Välkommen till våra anläggning i Göteborg (Torslanda)
Hitta Göteborg/Torslanda
Tel admin: 031–22 57 80     Växel: 0771–48 90 90

Vi erbjuder mottagning av massor vid egen anläggning i Göteborg. Vi sköter hela förloppet med mottagning, analys, dokumentation, klassning och slutdisponering. Ni kan köra alla projekt via oss, stora som små, även när de saknar analyser eller komplett klassning av massorna.

Vår anläggning har tillstånd att hantera farligt avfall. Det innebär att vi kan ta emot era massor oavsett vad de förväntas innehålla. Massor som levereras till vår anläggning hanteras som egna projekt och läggs i separata högar för klassificering. Därefter tas prover på massorna och ni betalar efter vilken klass de tilldelas. För varje projekt utförs en klassificeringsrapport, som kan redovisas till tillsynsmyndighet, huvudman eller uppdragsgivare. I den framgår resultat av analyserna och levererat tonnage.

Sortera återvinner sten från olika Schaktmassor på flera anläggningar i Göteborgsregionen. Av massorna framställer Sortera återvunna produkter för att kunna bidra till den cirkulära ekonomin och återanvändning av naturens resurser.
Stenen krossas och siktas för att få önskad storlek och fördelning. Produkterna prestandadeklareras och CE-märks i enlighet med SS-EN 13242. Prestandadeklarationer och CE-dokument finns att ladda ned här.

De användningsområden som är riskbedömda är :

  • I vägkonstruktioner max 20 m bredd i sorteringar 0/16 och grövre
  • Underbyggnad i planer/ytor max 300 x 300 m i sorte­ringar 0/32 och grövre
  • Som dränerande lager under byggnader 50 x 50 m i sorteringar 16-32 mm
  • Kringfyllnadsmaterial för rör, ledningar sorteringar 0/16 och grövre

Produktens aktivitetsindex är kontrollerat och uppvisar strål­ning under riktvärden. Det kemiska innehållet i produkten är kontrollerat och påvisar inga förhöjda halter. Produkterna är inte riskbedömda för användning under grundvattennivå. För annan användning än redovisade rekommenderar vi att ni rådgör med Sortera innan.

Vid önskemål finns:
Återvunnen sten 0/16 CE
Återvunnen sten 0/32 CE
Återvunnen sten 0/63 CE
Återvunnen sten 0/90 CE
Återvunnen sten 16/32 CE
Återvunnen sten 0/150

Adress
Östra Sörredsvägen 40
418 78 Göteborg
031-22 57 80

Öppettider:
Måndag – torsdag: 06.30 – 16.30
Fredag: 06.30 – 15.30

Kontakt
För kontakt klicka här!

Här kan du lämna
Jord KM ( under KM)
Jord MKM (KM-MKM)
Jord, IFA (MKM-FA)
Jord, FA (över FA, farligt avfall)
Jord till klassificering
Asfalt 0-70 mg/kg (ren)
Asfalt  70-300 mg/kg
Asfalt 300-1000 mg/kg
Asfalt, över 1000 mg/kg (FA, farligt avfall)
Asfalt till klassificering
Betong till klassificering
Betong KM-MKM
Betong MKM-FA (IFA)
Betong >FA (över FA)
Lättbetong oarmerad
Lättbetong armerad, blåbetong
Tegel
Gips
Osorterat material
Isoleringsmaterial (ej asbest)
Brännbart
Deponi
Grenar, kvistar och ris
Stubbar
Kompost
Blästersand
Impregnerat trä (tryck virke)