Norrköping

Välkommen till vår anläggning i Norrköping
Hitta hit

Address
Kommendantvägen 21
602 38 Norrköping
011 – 26 60 90

Öppetider:
Måndag – fredag: 07.00 – 16.00

Teresia Johansson
Site Manager
011 – 21 17 73
teresia.johansson@sortera.se

Charlotta Bruhammar
Säljare Anläggning
076 – 135 14 90
charlotta.bruhammar@sortera.se

Här kan du lämna
MRR jord
KM jord
MKM jord
IFA jord
FA jord
Jord till klassificering
Betong under 50 cm
Betong över 50 cm
Förorenad betong under FA
Tegel
Betong till klassificering
Asfalt, ren
Asfalt, under FA
Asfalt, över FA
Asfalt till klassificering
Deponi
Gips
Brännbart
Avfall till eftersortering
Möbler
Komplext material
Stammar
Uppgrävda stubbar
Returträavfall
Park & Trädgårdsavfall

Försäljning:
Krossad betong 0-90