Om Anläggning

Vi tar emot och behandlar de flesta typer av tunga avfalls- och byggnadsfraktioner såsom schakt, betong, asfalt, m.m.

Vi tar emot och behandlar de flesta typer av tunga avfalls- och byggnadsfraktioner såsom schakt, betong, asfalt, trä och trädgårdsavfall. Vi tillhandahåller även försäljning av återvunna material och jungfruliga sten- och grusmaterial på våra grusterminaler.

För mer information klicka på underlänkarna i menyn ”Anläggning” i sidhuvudet.