Om Handel

Med lång erfarenhet och stor kompetens köper, säljer och mäklar vi alla avfallsfraktioner.

Våra projektledare har lång erfarenhet och stor kompetens kring avfallshantering, avsättning av avfall och återvinningsmaterial. Tillsammans med ett stort kontaktnät skapar vi oss en unik kunskap om Hur, När och Var materialen kan behandlas på bästa sätt.

Vi har stort fokus på tunga förorenade massor som uppstår inom bygg- och saneringsprojekt, men lika ofta köper, säljer och mäklar vi traditionella avfallsfraktioner och återvinningsmaterial mellan professionella aktörer, både inom och utanför Sverige.

För mer information klicka på underlänkarna i menyn ”Handel” i sidhuvudet.