Om Handel

Med lång erfarenhet och stor kompetens köper, säljer och mäklar vi alla avfallsfraktioner.

Masshantering – vi har lång erfarenhet och stor kompetens inom hantering och avsättning stora volymer rena och förorenade massor med fokus på schakt såväl som betong och andra typer av avfall som uppstår inom bygg- och saneringsprojekt.
Avfall- och återvinningsmaterial – vi köper, säljer och mäklar alla avfallsfraktioner.

För mer information klicka på underlänkarna i menyn ”Handel” i sidhuvudet.