Referensprojekt

Alla frågor angående våra projekt, referenser, möjliga lösningar eller offerter, vänligen kontakta oss

Geely Innovation Center

Kund: Billström Riemer Andersson Mark AB

Uppdrag: Mottagning och transport av samtliga överskottsmassor

Omfattning: Projektet kommer att fortlöpa under ca 2 år och den totala volymen omfattar ca 100 000 ton. Vi har även genom EnvyTech en komplett vattenrening på plats för att kunna klara alla krav i beslut från Miljöförvaltningen med avseende på omhändertagande av massor och utsläpp av länsvatten till kommunala nätet.

Högsbo industriområde, Södra Änggården

Kund: Platzer AB

Uppdrag: Rivning, marksanering och vattenrening

Omfattning: Vi kommer tillsammans med vårt dotterbolag EnvyTech Solutions AB att vara totalentreprenör för denna entreprenad. Totalt räknar vi med att ca 35 000 m² förorenad mark kommer att saneras, 15 000 m² byggnad ska rivas och saneras samt att 45 000 ton massor kommer att hanteras. Vi kommer även att anlägga en projektanpassad vattenreningsanläggning på plats för att kunna hantera vattenreningen på bästa sätt. I detta projekt kommer vi nyttja alla våra kompetenser och områden. Vi ser fram emot detta projekt och att få vara en del av Platzers satsning i att leverera bostäder till BoStad2021. Projektet startade 2018-04-04.

Kalvsund

Uppdrag: Marksanering – Transport vattenvägen

Omfattning: Vi har utfört marksanering, totalentreprenad på Kalven i Göteborgs skärgård. Ett projekt med stort fokus på att opitmera och möjliggöra rätt logistiklösningar. Tack vare bra samarbetspartners och vår anläggnings unika plats i Surte kunde vi transportera massorna vattenvägen för vidare slutdisponering.

Knippla skola, Källö-Knippla

Kund: Fiskaregårdens Fastigheter AB

Uppdrag: Sanering, rivning och markarbeten.

Omfattning: Nu startar vi nästa totalentreprenad; invändig sanering, rivning och marksanering av en förorenad skola från 60-talet ute på Källö-Knippla. Skolan ska istället ge plats åt nya lägenheter på bästa läge. Ett spännande projekt med logistiska utmaningar i en expansiv kommun. Vi arbetar nära vår beställare och tackar för förtroendet.

Gasklockan 2 Örebro

Kund: BJC Group

Uppdrag: Rivning, sanering, sortering av massor, krossning av betong, vattenrening, provtagning och inmätning.

Omfattning: 2017-06-29 startade vi en totalentreprenad innefattande; rivning ca 7000 m² byggnader, sanering av ca 20,000 m² markyta, sortering av massor och krossning av betong, vattenrening, provtagning och inmätning. Bilden visar en överflygning vi gjorde med drönare för att skaffa oss data till löpande inmätningar under projektet.

Projektet löpte under sommaren och färdigställdes under Q4 2017. Det drivs i konsortier med EnvyTech Solutions AB. Vi tackar BJC Group för förtroendet.

Befesa Scandust, Landskrona

Kund: Befesa Scandust

Uppdrag: Schaktsanering, transport och mottagning av kraftigt cyanid- och metallförorenade jordar.

Omfattning: Inmätning av området med hjälp av drönare, rivning av plåthall och betongfack. Schaktsanering av 5 000 ton cyanid och metallförorenad jord med föroreningshalter i intervallet >MKM och >FA. Ansökan av transporttillstånd för massor via båt. Rening av uppsamlat slam med hjälp av mobil lamellavskiljning. Återfyllnad och återställning.

Sisjömotet

Kund: Skanska Sverige AB

Uppdrag: Mottagning av förorenade massor.

Omfattning: Mottagning av ca 20,000 ton förorenade massor >KM – >FA samt mass- och logistikoptimering.

Lindholmshamnen

Kund: HTE Garden produktion AB

Uppdrag: Mottagning av förorenade massor.

Omfattning: Mottagning av ca 20,000 ton förorenade massor >KM – >FA samt mass- och logistikoptimering.

Falkenbergs Hamn

Kund: Falkvarv

Uppdrag: Avsättning förorenat sediment.

Omfattning: Mottagning och transport av 5000 ton sediment via båt.

Plejadgatan

Kund: NCC

Uppdrag: Mottagning av förorenade massor.

Omfattning: Mottagning av ca 10,000 ton förorenade massor >KM – >FA samt mass- och logistikoptimering.