Tjänster

Vi erbjuder heltäckande tjänster och totalåtaganden inom sanering, vattenrening, masshantering och röjningsprojekt.

Totalåtaganden för förorenade områden och fastigheter

Vi har mångårig erfarenhet av samtliga behandlingstekniker på marknaden, såväl traditionella lösningar som schakt, sortering, krossning och vattenrening, som innovativa lösningar med behandling in-situ (på plats). Vi hanterar allt från myndighetskontakter, åtgärdsutredningar och utförande av sanering till återställande och överlämnande av mark godkänd för planerat ändamål.

<!–

Kartläggning och röjning av oexploderad ammunition (OXA)

Envytech utför tillsammans med Damasec APS totalåtaganden för hantering av f.d. skjutfältsområden. Vi utför allt från kartläggning och miljöprovtagning till röjning och sanering av OXA och miljöföroreningar. Alla projekt skräddarsys efter era behov och resulterar i en restriktionslös mark. EnvyTech och Damasec innehar tillstånd från sprängämnesinspektionen (MSB) och räddningstjänsten samt har försäkringar som täcker våra kunder så väl som oss själva, vilket är ett måste vid denna typen av arbeten. Både EnvyTech och Damasec har certifierad personal som kan överta ansvaret som byggarbetsmiljösamordnare för projektering och utförande (BAS P och BAS U).

–>

Deponitäckning

Vid täckning av deponier utför vi b.la. inmätning, terrasering, avjämning under geomembranduk och dräneringsduk samt efterföljande täckning med olika fyllnadsmassor. Eftersom vår kärnverksamhet delvis är masshantering kan vi erbjuda mtrl till deponitäckningar för att det ska bli en kostnadseffektiv helhetslösning för kunden, vi kan även projektera och utreda deponier.

Kontakt: Magnus af Petersens, 070 331 76 59

Markundersökning

Sortera har gedigen erfarenhet och spetskompetens inom utredning av förorenade områden. Vi genomför markundersökningar och kommer med förslag på åtgärd. Vi jobbar både med provgropsgrävning och med egen borrigg för jordprovtagning, installation av grundvattenrör och provtagning av grundvatten. Sorteras projektledare och arbetsledare är certifierade miljöprovtagare för jord och grundvatten vilket ger dig en garanti för att markundersökningen blir fackmannamässigt genomförd. Vi skräddarsyr markundersökningar efter dina behov och kan agera rådgivare i dialog med miljömyndigheten.
Kontakt: Anders Lindström, 070 332 52 56