Tjänster

Vi erbjuder heltäckande tjänster och totalåtaganden inom sanering, vattenrening, masshantering och röjningsprojekt.

Totalåtaganden för förorenade områden och fastigheter

Vi har mångårig erfarenhet av samtliga behandlingstekniker på marknaden, såväl traditionella lösningar som schakt, sortering, krossning och vattenrening, som innovativa lösningar med behandling in-situ (på plats). Vi hanterar allt från myndighetskontakter, åtgärdsutredningar och utförande av sanering till återställande och överlämnande av mark godkänd för planerat ändamål.

Deponitäckning

Vid täckning av deponier utför vi b.la. inmätning, terrasering, avjämning under geomembranduk och dräneringsduk samt efterföljande täckning med olika fyllnadsmassor. Eftersom vår kärnverksamhet delvis är masshantering kan vi erbjuda mtrl till deponitäckningar för att det ska bli en kostnadseffektiv helhetslösning för kunden, vi kan även projektera och utreda deponier.

Vi har egen personal för svetsning av tätskikt vilka, är certifierade plastsvetsare enligt European Federation for Welding, Joining and Cutting – EWFs riktlinje 581 och europastandarden EN 13067.
Kontakt: Per Olsson, 070-318 73 56

Markundersökning

Sortera har gedigen erfarenhet och spetskompetens inom utredning av förorenade områden. Vi genomför markundersökningar och kommer med förslag på åtgärd. Vi jobbar både med provgropsgrävning och med egen borrigg för jordprovtagning, installation av grundvattenrör och provtagning av grundvatten. Sorteras projektledare och arbetsledare är certifierade miljöprovtagare för jord och grundvatten vilket ger dig en garanti för att markundersökningen blir fackmannamässigt genomförd. Vi skräddarsyr markundersökningar efter dina behov och kan agera rådgivare i dialog med miljömyndigheten.
Kontakt: Anders Lindström, 070 332 52 56