Grovavfall

Låt oss göra grovjobbet och hämta ditt grovavfall där det ligger. Med denna plockservicetjänst blir du snabbt och smidigt av med ditt skräp.

Denna plockservicetjänst innebär att vi hämtar allt grovavfall som du vill bli av med. Det är en smidig och tidsbesparande tjänst där du kan lämna allt grovavfall eller byggavfall där det ligger. Eftersom vi lastar avfallet direkt i våra lastbilar för transport krävs inga ytterligare tillstånd.

Oavsett om avfallet ligger på kontoret, i lokalen, i bostaden, på tomten, på vinden eller i förrådet så tar vi hand om avfallet snabbt och effektivt. Allt avfall lastas direkt in i våra lastbilar – med målet att så mycket som möjligt av det vi hämtar ska kunna återanvändas.


Hämtning av grovavfall till återvinning ska utföras på ett säkert och miljömässigt hållbart sätt av en aktör med rätt tillstånd för att utföra transporten. Genom att anlita en godkänd aktör slipper du som kund oväntade ekonomiska kostnader. Vi har alla tillstånd och certifikat som krävs, och en transparent och tydlig kommunikation mellan dig som kund och vår kundservice garanterar ett bra och säkert utförande.


Kontakta oss för mer information