Plockservice

Vår Plockservice innebär ett större åtagande från oss och mindre arbete för dig.

Vi sorterar, bär och transporterar

Vår plockservicetjänst hjälper dig att sortera, bära och transportera bort materialet eller avfallet från den plats där det ligger, med målet att så mycket som möjligt av det vi hämtar ska återanvändas.

Beställ allt från hämtning av byggavfall till lokaltömningar och bostadstömningar.

Vi utför värdering av föremål, sortering och tömning av hus och lägenheter, lokaltömningar samt många andra tjänster. Till exempel förrådstömning, garagetömning, tömning av kontor, hämtning av bråte från fritidshus, lantbruk och lador. Vi utför även mindre uppdrag som insamling av byggspill på arbetsplatsen, eller andra föremål som ligger kvar när byggsäcken/containern hämtats. 

Tjänsterna utförs med fullvärdiga försäkringar samt ISO 14001 Miljöcertifiering och ISO 9001 Kvalitetscertifiering.

Byggavfall

Med denna plockservicetjänst blir du snabbt och enkelt av med ditt byggavfall, och du slipper sortera.
Läs mer


Bostadstömning

Vi erbjuder en helhetslösning för dödsbo med erforderliga tillstånd, fullvärdiga försäkringar samt ISO Miljö 14001- och ISO Kvalitet 9001-certifiering.
Läs mer


Värdering

Vi värderar bohag och dödsbon vid arvskifte eller bouppteckning. Från en genomförd värdering kan vi även köpa värdeföremål och antikviteter i form av konst, möbler, smycken, föremål och andra ägodelar.
Läs mer


Grovavfall

Låt oss göra grovjobbet och hämta ditt grovavfall där det ligger. Med denna plockservicetjänst blir du snabbt och smidigt av med ditt skräp.
Läs mer