Värdering

Värdering av antikviteter och dödsbo

 

Värdering av föremål, konst och möbler

Vi värderar bohag och dödsbon vid arvskifte eller bouppteckning. Från en genomförd värdering kan vi även köpa värdeföremål och antikviteter i form av konst, möbler, smycken, föremål och andra ägodelar. Vi kan även vara behjälpliga med inventering och försäljning av inventarier i företags- eller kontorslokaler.

Efter kontakt gör vi er värdering på plats

Efter värderingen kan vi erbjuda att köpa upp ditt bohag och lösöre till ett fast belopp. Det innebär att du inte behöver vänta på långa försäljningstider eller auktionsutslag, som kan dröja månader.

Visar det sig att du har särskilt värdefulla föremål kan vi ombesörja att dina saker säljs på auktion. Vill du ha en värdering för att få en lista på värdet av sakerna i försäkringssyfte, arvskifte eller till en bouppteckning, tar vi ut ett timarvode.

Kontakta oss redan i dag och berätta om din situation, så talar vi om hur vi kan hjälpa dig! Antingen via telefon 020-15 16 17 eller skicka en förfrågan via formulär.

Trygga lösningar sedan 2011

I över 10 år har vi jobbat med värdering av dödsbo, lösöre, uppköp av värdesaker och bortforsling till återanvändning och återvinning. Vi har bred kunskap och gott renommé.

Bästa möjliga miljönytta

Vårt mål är att så mycket som möjligt av det vi hämtar varje år ska återanvändas, medan övrigt sorteras enligt rådande krav för bästa möjliga miljönytta när det slutligen återvinns. 

Antikviteter, konst och föremål

Värdet av antikviteter, konst och föremål bestäms av dess unika egenskaper, skick, historiskt värde och aktuellt marknadsvärde. Vi gör välgrundade bedömningar enligt internationell standard och lägger stor vikt vid att du ska förstå hur värdebeloppen fastställs.

Värdering kan ingå vid bostadstömning

Hos oss är en värdering alltid kostnadsfri i samband med offert för bortforsling av inventarier som inte ska köpas upp. Om du kombinerar värdering av dödsbo och uppköp med bortforsling, så dras uppköpsbeloppet av på kostnaden för bortforslingen. När kostnad och uppköpsbelopp är likvärdiga tillämpas kvittningsprincipen och när värdebeloppet överstiger kostnaden betalas överskjutande belopp ut till dig.

Tömning och städning

Behöver du mer än värdering finns vår helhetslösning så att du inte ska behöva anlita flera olika aktörer för att få en bostad, lokal eller dödsbo värderat, tömt och städat.

Ett av våra vanligaste upplägg är att vi efter värdering och uppköp av lösöre sorterar och forslar bort resterande inventarier till etablerade återbrukare och certifierade återvinningsanläggningar, innan vi slutför uppdraget med en ordentlig flyttstädning.

 


KONTAKT

Ring oss på 020-15 16 17 eller skicka en förfrågan via vårt kontaktformulär

VÄRDERING

Under besöket värderas lösöret samtidigt som vi skapar oss en bild av omfattning och önskemål.

OFFERT

Vi sammanställer informationen och skickar sedan en offert med prisbild inklusive värdebelopp

BEKRÄFTELSE

När du godkänt offerten kommer vi överens om praktiska detaljer kring utförandet, bokar tider för uppdraget och skickar dig en bekräftelse. Vi jobbar sen efter en noggrann arbetsbeskrivning och när vi är klara får du en uppdragskvittens.


Kontakta oss för mer information