Affärsidé

Sortera startades 2007 och har på kort tid gått från att vara en liten aktör till en väletablerad avfallsentrepenör på marknaden.

Om Sortera

I dagens samhälle har vi blivit alltmer medvetna om vikten av att sortera vårt avfall. Sortera Skandinavien AB är Miljöentreprenören som strävar efter att, med så liten miljöpåverkan som möjligt, samla in, transportera och återvinna bygg och industriavfall. Vi arbetar med modern teknik och moderna metoder, samt med marknadens miljövänligaste fordon. Sortera skall verka på marknaden som en partner för våra kunder och vi är specialiserade på att ta hand om det avfall våra kunder producerar.

Verksamheten

Sorteras verksamhet är uppdelad i två huvudområden, Byggsäckar och containrar. Vi tillhandahåller alla på marknaden förekommande storlekar på containrar (i både öppna och stängda utföranden), samt tre olika storlekar på Byggsäckar. Byggsäcken ger dig som kund möjlighet att sortera och hantera ditt avfall direkt på plats även vid trånga utrymmen. Vid större ombyggnationer, rivningar, gårdsstädningar eller renoveringar kan containrar vara mer lämpliga. Utöver detta tillhandahåller vi även sopkärl i tre olika storlekar, ett flertal tjänster och produkter för hantering av farligt avfall, sugbilstjänster, industri- och asbestsanering, högtrycksspolning, förädling och försäljning av avfall samt materialleverans (stenkross, makadam, jord, sand etc.) och höghöjdslyft.