Framgångsrikt samarbete gav minskat byggavfall och ökad materialåtervinning

2023-12-04 | 15:01

Samarbetet mellan Sortera och Bonava resulterade i minskad mängd byggavfall och ökad andel avfall som går till materialåtervinning. ”Tillsammans har vi lyckats reducera mängden trä- och gipsavfall avsevärt, minskat mängden brännbart avfall och helt eliminerat avfall som går till deponi”, säger Ann-Sofie Ljung, hållbarhetsspecialist och miljösamordare på Bonava.

Byggbranschen står för stora mängder utsläpp årligen och att få ner mängden byggavfall och öka material som går till materialåtervinning kan ge stora miljövinster. Sortera håller utbildningar med sina kunder i syfte att både informera om lagkrav och att gå igenom vilket material som hör hemma i de olika fraktionerna, men också för att ge kunskap om vad som sedan händer med det insamlade materialet. Ju högre sorteringsgrad på byggarbetsplatsen av materiel sorterat i rena fraktioner, desto större andel av avfall kan materialåtervinnas.

– De allra flesta av våra kunder vill minimera spill och öka andelen materialåtervunnet byggavfall. Det handlar inte bara om att man vill uppfylla Avfallsförordningens krav, utan många har egna högt ställda mål i sitt hållbarhetsarbete. Det är roligt att se, säger Joakim Allmyr som jobbar med försäljning på Sortera.

Bonava är ett framgångsexempel. När Sortera och Bonava började sitt samarbete visade statistiken en hög andel trä- och gipsavfall från Bonavas byggarbetsplatser. Joakim besökte byggarbetsplatserna och kunde konstatera att en stor del av träavfallet kom från de träemballage som de färdiga husstommarna levererades i. Emballaget hamnade sedan som avfall i träcontainern. Att hela 10 % av den gips som köptes in kastades fick också sin förklaring. Det berodde på att gipsen lastades av på ett sätt som skadade kanterna på de understa och översta gipsskivorna i varje bunt. De kunde därför inte användas utan fick kasseras.

Ann-Sofie Ljung jobbar som hållbarhetsspecialist och miljösamordare på Bonava. Hon berättar att gipsen numera lastas av på ett mer skonsamt sätt vilket minskat mängden gipsavfall ordentligt. När det gäller träemballagen som husstommarna levereras i blev de en del av inköpsförhandlingen, och de tas nu tillbaka av leverantören Åtvidabergshus som kan återanvända emballaget för nya leveranser.

– Det bästa med Sortera är det nära samarbetet, vi vill åt samma håll och dialogen med Joakim fungerar väldigt bra. Tillsammans har vi lyckats reducera mängden trä- och gipsavfall avsevärt, minskat mängden brännbart avfall och helt eliminerat avfall som går till deponi. Det är också Joakim som kör alla startmöten och utbildningar gällande avfall och sortering. Vi uppskattar hans närvaro ute i produktionen och vårt samarbete väldigt mycket, berättar Ann-Sofie.