Bosvedjan: Hållbar och kostnadseffektiv renovering genom rörinfodring

2024-02-19 | 10:27

Bosvedjan i Sundsvall är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar med sina 1 033 lägenheter i 52 fastigheter. Sortera har, genom det förvärvade bolaget Interspol, anlitats av Bosvedjan sedan 2018 för att renovera husens regn- och avloppsledningar.

Bosvedjans bostäder byggdes mellan år 1966 och 1969. Den tekniska livslängden på gjutjärnsledningar bedöms till 50 år, och efter återkommande spolningar och filmningar av bostadsrättsföreningens ledningar konstaterades att det var dags att åtgärda dem. Interspol, som nu är en del av Sortera, hade genomfört både stamspolningen och filmningen, och fick uppdraget att utföra renoveringen. Då både dag- och spillvattensystemen hade samma ålder, blev det naturligt att renovera samtliga gjutjärnsledningar i bottenplattorna samtidigt.  

Hållbar renovering

Sortera har använt sig av rörinfodring, en metod inom relining, för att renovera avloppsrören. Rörinfodring är en metod där ett nytt självbärande och hållbart rör skapas inuti det gamla genom att ett anpassat material mättas med epoxiplast, för att sedan vrängas in i det befintliga röret med hjälp av tryckluft. Det ger en produkt som är minst lika säker och bra som ett konventionellt rör, men till ett betydligt lägre pris samtidigt som vi gör stora energibesparingar jämfört med ett traditionellt stambyte.

Bosvedjan har sökt en kostnadseffektiv lösning som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Rörinfodring är en beprövad renoveringsmetod som använts i över 30 års tid och är därmed en god lösning för att förhindra framtida problem med regn- och avloppsledningar. Dessutom är det en kort process som medför mycket mindre olägenheter för både miljö och boende, säger Fredrik Enqvist, arbetsledare på Sortera Industry som arbetar i projektet.

Sedan starten och fram till 2023 har 40 av 52 hus fått sina regn- och avloppsledningar renoverade. Sortera har nyligen fått nytt förtroende att fortsätta med kvarstående ledningar såsom stående dagvatten, avluftningsledningar och takavrinning. Uppdraget pågår fram till år 2029. 

– Vi är glada över Bosvedjans fortsatta förtroende, det visar att de uppskattar vårt samarbete och att vi har hög kvalité på vårt utförande, avslutar Fredrik.