Industrisanering

Med rätt utbildad personal utför vi olika typer av saneringar i industriella miljöer.

Sortera Industry har stor erfarenhet av industrisanering med goda referenser från bl.a. Fortum, Vattenfall, Eon och Stockholm Vatten. Vi tillhandahåller traditionella rengöringstjänster som t.ex. vacuumsugning, högtrycksspolning och rengöring.