VA/Högtrycksteknik

Sortera Industry erbjuder en mängd tjänster inom VA/Högtrycksteknik.

Inom VA-Teknik kan vi erbjuda avloppsrensning, högtrycksspolning, slamsugning, transport av farligt gods och farligt avfall, rörinspektion och filmning, besiktning av oljeavskiljare, ångning/hetvattenspolning, rotskärning, maskinfräsning, tankrengöring samt sedimenteringscontainers och vattenrening.
Läs mer

Vi utför högtrycksspolning från 50 bar till 3 000 bar. All typ av vattenbilning, pannrengöring, kolonner och cisterner. Högtrycksspolning är en miljövänlig metod där man enbart använder vatten, eller vid behov vatten tillsatt med en miljövänlig kemikalie.
Läs mer

Genom vårt dotterbolag Interspol utför vi stamspolning/filmning, rörinfodring samt installation, försäljning och underhåll av matavfallssystem.
Läs mer