Affärsidé

Sortera startades 2007 och har på kort tid gått från att vara en liten aktör till en väletablerad avfallsentrepenör på marknaden.

Om Sortera Recycling

I dagens samhälle har vi blivit alltmer medvetna om vikten av att sortera vårt avfall. Sortera Recycling är Miljöentreprenören som strävar efter att, med så liten miljöpåverkan som möjligt, samla in, transportera och återvinna bygg och industriavfall. Vi arbetar med modern teknik och moderna metoder, samt med marknadens miljövänligaste fordon. Sortera skall verka på marknaden som en partner för våra kunder och vi är specialiserade på att ta hand om det avfall våra kunder producerar.

Verksamheten

Sortera Recyclings verksamhet är uppdelad i två huvudområden, Byggsäckar och containrar. Vi tillhandahåller alla på marknaden förekommande storlekar på containrar (i både öppna och stängda utföranden), samt tre olika storlekar på Byggsäckar. Byggsäcken® ger dig som kund möjlighet att sortera och hantera ditt avfall direkt på plats även vid trånga utrymmen. Vid större ombyggnationer, rivningar, gårdsstädningar eller renoveringar kan containrar vara mer lämpliga. Utöver detta tillhandahåller vi även sopkärl i tre olika storlekar, ett flertal tjänster och produkter för hantering av farligt avfall, sugbilstjänster, industri- och asbestsanering, högtrycksspolning, förädling och försäljning av avfall samt materialleverans (stenkross, makadam, jord, sand etc.) och höghöjdslyft.

Var tar ditt avfall vägen?

Avfallet som samlas in tas direkt till våra egna anläggningar med fordon av högsta EU-klass, där vi sedan sorterar och förädlar avfallet till att antingen gå till materialåtervinning eller till energiutvinning. Mindre än 1 % av allt avfall vi hanterar går till deponi. Alla slutmottagare granskas och vi samarbetar endast med aktörer som delar våra ledord: service, kunskap och hållbarhet. Här kan du läsa mer, och se en film om avfallets väg.

Vi välkomnar högre standarder i branschen och i tät kontakt med våra kunder finner vi lösningar för en mer hållbar hantering av avfall som i slutändan kan bli nya insatsmaterial i olika branscher. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Certifikaten gäller för hela vår verksamhet, dvs. för insamling, transport och återvinning av bygg- och industriavfall, handel med avfall och materialresurser samt bygg och industrisanering.

För mer information om hur hållbarhet är en del av Sortera läs vår hållbarhetsredovisning som du hittar under sidan Dokument.