Miljö- och kvalitetsmål

Sortera Recycling samlar in, transporterar och återvinner bygg- och industriavfall med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Miljömål:

  • Minimera drivmedelförbrukningen, vilket leder till minskad klimatpåverkan
  • Utforska möjligheten för användning av alternativa drivmedel
  • Vid val av fordon och maskiner välja dom miljövänligaste alternativen
  • Förbättra logistiken, vilket leder till minskad klimatpåverkan

Kvalitetsmål:

  • Minimera fel i hanteringen mellan beställning och utförande
  • Effektivare resursanvändning
  • Hög kundfocus
  • Bibehålla samma framgångsrika arbetssätt på nya verksamhetsorter