Trafiksäkerhet

Sortera har idag många tunga fordon som rullar på Sveriges gator. Med det följer ett stort ansvar, både för företaget och för den enskilda arbetstagaren.

Sorteras ambition är att med ett ledningsansvar som grund och genom ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete i vår verksamhet medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås i enlighet med Svensk Åkerinärings avsiktsförklaring beträffande trafiksäkerhet. Genom professionell yrkesutövning, hänsynstagande till lagar och regelsystem och ansvarstagande i övrigt skall vi av våra medtrafikanter, uppdragsgivare och kolleger uppfattas som föredömen i trafiken.

Detta åstadkommer vi genom att

 • Alltid använda säkerhetsbälte
 • Vi håller tillräckligt avstånd till framförvarande fordon
 • Vi respekterar och följer hastighetsbestämmelserna
 • Vi respekterar kör- och vilotidsreglerna
 • Vi respekterar gällande viktbestämmelser
 • Vi tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplaneringen
 • Vi säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt
 • Vi är sprit- och drogfria (inkl. starka mediciner) och undviker att köra då
  vi är trötta
 • Vi inte accepterar uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn
  och dess innebörd
 • Vi håller fordonen i trafiksäkert skick genom allas medverkan
 • Vi inte accepterar att medarbetare bryter mot policyn och dess innebörd
 • Vi inte offererar eller avtalar uppdrag som innebär regelbrott
 • Vi använder oss av de modernaste teknikerna, och bilar med högsta miljöklass
 • Vi har alkolås i samtliga av våra tunga fordon
 • Sortera strävar – i nollvisionens anda – efter ständig förbättring inom trafiksäkerhetsområdet