Sortera Recycling
Hjälper dig att bli av med ditt byggavfall
Sortera Materials
Köper, säljer, behandlar och förädlar avfall
Sortera Industry
Utför sanering inom bygg & industri

Om sortera

Office logoSortera Group är miljöbolaget som genom sina tre affärsområden (Recycling, Industry och Materials) är den främsta och mest specialiserade aktören inom bygg/anläggnings-avfall i Sverige. Med våra drygt 300 anställda och en omsättning överstigande 800 miljoner bedriver vi verksamheten i egen regi från försäljning, insamling, behandling och återvinning till slutmottagare. Sortera är verksamma från Gävle i norr till Ystad i söder. 2016 återvann Sortera över 99 % av allt insamlat material. Sortera verkar även under varumärkena BIG BAG och Åkerisäcken.

Läs mer

Senaste nyheterna

Fler nyheter