Dicksonska palatset: Renovering i trångt och trafikerat läge

2022-12-06 | 17:01

Dicksonska palatset är en av Göteborgs vackraste stenbyggnader, belägen i stadens mest centrala delar. Genom årens lopp har Dicksonska palatset, med byggår 1862, använts inte bara som en mycket påkostad privatbostad, utan som hushållsskola, turistbyrå och konstgalleri. Renoveringen som utförs av FO Peterson handlar mycket om att varsamt återställa byggnaden till i det närmaste ursprungsskick.

Utmaning: Trångt och trafikerat

Under renoveringsarbetet uppstår stora mängder byggavfall som måste sorteras och omhändertas. Susanna Åkerberg är FO Petersons platschef i projektet på Dicksonska Palatset:

Utmaningen när det gäller byggavfallet i det här projektet är att Dicksonska palatset ligger i en hårt trafikerad korsning och på en plats där ytan som finns tillgänglig för uppställning av containrar är mycket begränsad. Samtidigt är vår ambitionsnivå gällande miljöarbete, sortering och återvinning hög.

Lösning: Storleksanpassade containrar, tidig tömning & sugbil

Fredrik Tengström, säljare på Sortera, gillar höga krav och en utmaning att lösa. Han var därför glad att få hjälpa FO Peterson hitta bra lösningar på hanteringen av byggavfallet:

Här fick vi vara med tidigt i processen. Då kan vi planera och ge råd om vilken typ av containrar och byggsäckar som ska användas. Vi har optimerat hur vi använder uppställningsytan med olika fraktioner och storlekar på containrar anpassas under olika faser av projektet.

För att minimera problem med framkomlighet och för att inte påverka trafiken i onödan utförs samtliga körningar till Dicksonska palatset tidigt på morgonen innan rusningstrafiken kommer i gång.

FO Peterson har litat på vår kompetens och jag har fått möjlighet att komma med förslag som sparar både tid och pengar, så som att använda sugbil för att snabbt få bort betong- och tegelkross från källaren. Det är en insats som pågår under en kortare tid men ger stor effekt. Det förenklar deras arbete och minskar antalet transporter, berättar Fredrik vidare.

Sugbilen har också använts för att omhänderta material som förorenats med PAH. PAH är ett cancerogent ämne som finns i den stenkolstjära som förr i tiden användes som fuktspärr. Med hjälp av sugbilen kunde FO Peterson bli av med de förorenade materialet utan en massa manuellt arbete vilket både sparar tid och är säkrare ut arbetsmiljösynpunkt.  

Engagemang och gott samarbete

Susanna Åkerberg som är FO Petersons platschef är nöjd med valet av Sortera som samarbetspartner:

Det är första gången jag personligen jobbar med Sortera, även om jag vet vi anlitat dem i flera andra av FO Petersons projekt. Allt har fungerat jättebra och Fredrik har verkligen visat stort engagemang. Han gör platsbesök och var med och svarade på frågor om sorteringen när vi hade miljöutbildning för personal och partners i uppstarten av projektet. Jag kan absolut rekommendera Sortera!

Om projektet

Dicksonska palatset byggnadsminnesmärktes 1973 och ägs nu av kommunala fastighetsbolaget Higab. Renoveringen och restaureringen av Dicksonska palatset beräknas pågå fram till våren 2024. Då ska byggnaden ha fått nytt yttertak, fasaden vara restaurerad och målad, nya fönster, tillverkade enligt gamla ritningar, vara installerade och orangeriets glaspartier vara utbytta för att återskapa det ursprungliga utseendet. Invändigt återställs byggnaden i största utsträckning till originalskick, men anpassas så att de två nedersta våningarna ska kunna användas som restaurang och festvåning.  Mycket av arbetet utförs i gamla material, enligt gamla metoder och under överseende av byggnadsantikvarie.

Om kunden

FO Peterson är Sveriges äldsta byggföretag och grundades redan 1870. Idag utför man både nybyggnationer och renoveringar. Som ett företag med gamla anor tar man gärna uppdrag som det på Dicksonska palatset där det finns byggnadshistoriska värden att förvalta och bevara.