Affärsidé

Sortera Materials köper, säljer och förädlar avfall från professionella aktörer i Sverige och i Europa. Med glädje, engagemang och stor kunskap arbetar vi för hållbar utveckling och god ekonomi inom avfallshantering.

Vi har lång erfarenhet inom branschen, ett brett kontaktnät och stort kunnande kring vem, var, vad och hur avfall ska behandlas.

Som aktör är vi oberoende och har en neutral ställning till samtliga aktörer på marknaden. På så sätt kan vi alltid erbjuda den mest optimala lösningen åt våra uppdragsgivare.