Göteborg Surte

Hitta till Surte

Vi erbjuder mottagning av massor vid egen anläggning i Göteborg. Vi sköter hela förloppet med mottagning, analys, dokumentation, klassning och slutdisponering. Ni kan köra alla projekt via oss, stora som små, även när de saknar analyser eller komplett klassning av massorna.

Vår anläggning har tillstånd att hantera farligt avfall. Det innebär att vi kan ta emot era massor oavsett vad de förväntas innehålla. Massor som levereras till vår anläggning hanteras som egna projekt och läggs i separata högar för klassificering. Därefter tas prover på massorna och ni betalar efter vilken klass de tilldelas. För varje projekt utförs en klassificeringsrapport, som kan redovisas till tillsynsmyndighet, huvudman eller uppdragsgivare. I den framgår resultat av analyserna och levererat tonnage