Om Entreprenad

Vi utför totalåtaganden av saneringsprojekt från myndighetskontakter till slutdokumentation.

Vi utför totalåtaganden av saneringsprojekt och utför alla delar från myndighetskontakter, riskbedömning, markundersökningar, provtagningar, klassningar, saneringsarbeten, schaktarbeten, flödeslogistik samt slutdokumentation till kund och myndighet.

För mer information klicka på underlänkarna i menyn ”Entreprenad” i sidhuvudet.