Tjänster

Vi erbjuder heltäckande tjänster och totalåtaganden inom logistikoptimering, masshantering, avsättningsmöjligheter och saneringsprojekt.

Avsättning av förorenade massor och material

Vi erbjuder möjlighet till förmånliga avsättningar för förorenat material i hela Sverige och erbjuder även mottagning av massor vid egen anläggning strax utanför Göteborg. Vi sköter hela förloppet med mottagning, analys, dokumentation, klassning och slutdisponering. Ni kan köra alla projekt via oss, stora som små, även när de saknar analyser eller komplett klassning av massorna.

Klassificering av massor

Vi erbjuder möjligheten att ta emot oklassificerade massor för klassificering på vår anläggning i Surte Hamn. Massor som ännu inte har blivit klassificerade eller som är svårklassificerade i fält, kan omhändertas och klassificeras på ett korrekt sätt och du som kund slipper invänta provtagning på plats. Dyra stillestånd kan därmed undvikas och ni kan känna er trygga med att det inte finns förorenade massor som ligger och läcker i fält.

Sortering, krossning och behandling av avfall

Vi utför alla typer av sortering, krossning och behandling av massor. Vi kan sortera schaktmassor, jordmassor, asfalt, betong, slagg, grus, berg och ÅVC-material. Fråga oss gärna för projektspecifik lösning, antingen on-site eller på någon av våra anläggningar. Vi har avtal och möjligheter att snabbt ta fram rätt anläggning till både stora och små projekt. Vi hjälper er gärna att ta fram en kalkyl som enkelt redovisar vinningen i ert projekt med att utföra sortering, behandling och eller krossning av massor.

Avfall och återvinningsmaterial

Vi köper och säljer alla typer av avfallsfraktioner och återvinningsmaterial. Vi kan dessutom i de fall det är lämpligt hjälpa till att förädla produkten för att skapa mervärde hos såväl leverantör som mottagare.