Våra kärnvärden

Pålitliga

Som kund hos oss ska du känna dig trygg. Vi följer gällande lagstiftning och arbetar med hög etik och moral. Vi tar ansvar och fullföljer alltid ingångna avtal med uppdragsgivare och samarbetspartners.

Neutrala

Som oberoende mäklare av avfall ser vi alltid till vår uppdragsgivares bästa. Genom vår långa erfarenhet, samlade kompetens och stora nätverk av samarbetspartners erbjuder vi lösningar som är bra miljömässigt och kostnadseffektiva.

Kreativa

Vi söker kontinuerligt efter nya lösningar och är öppna för nya arbetssätt och ny teknik.

Öppna

Affärer bygger på förtroende – på ärlig och rak kommunikation. Som kund hos oss kan du räkna med att få relevant och tillförlitlig information.

Långsiktiga

Vi eftersträvar långsiktiga relationer med våra uppdragsgivare och samarbetspartners.