Försäljning

Försäljning av bränsle

Vi erbjuder produktion av en rad olika typer av bränslen, såsom hushållsavfall, industriavfall, bränsle med högt (alternativt lågt) bränslevärde samt bränslen i olika dimensioner. Oavsett vilket bränsle du köper från oss får du ett kontrollerat och miljöriktigt behandlat bränsle i den kvalitet som er anläggning kräver.

Vid vår anläggning i Göteborg jobbar vi kontinuerligt med att höja kvaliteten för att skapa ett bränsle som fungerar optimalt vid våra uppdragsgivares anläggningar. Med höga kvalitetskrav samt god kontroll på vår anläggning är oönskat material i avfallet reducerat till ett minimum.